Nu Niet Zwanger

Doelgroep: Het programma Nu Niet Zwanger is er voor vrouwen en mannen / (potentiële) ouders in de vruchtbare leeftijd met een verhoogde kwetsbaarheid. Denk aan ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek en illegaliteit.

Contactgegevens

Uitvoerende partij: GGD Zuid Limburg
Consulteren NNZ-verpleegkundige of doorverwijzen client
Desi Hollman of Stephanie Jansen (NNZ-verpleegkundigen)
088-8805070
NNZ@ggdzl.nl

Meer informatie over NNZ (inhoudelijk):
Renee Klaassen (projectleider NNZ) of Mieke Steenbakkers (unithoofd Centrum Seksuele Gezondheid)
088-8805070
NNZ@ggdzl.nl

 

 

Praktische informatie

Doel
Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare vrouwen en mannen de regie te nemen over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Door het gesprek aan te gaan, bij hun leefwereld aan te sluiten en te kijken naar hun vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden. Om vervolgens een eigen bewuste keuze te maken en een basis te leggen voor een stabiele toekomst. Op die manier kunnen ongeplande, ongewenste zwangerschappen worden voorkomen. Het doel is om kwetsbare mensen een bewuste keuze te laten maken over hun kinderwens zodat zij niet meer onbedoeld zwanger raken.

Hoe werkt Nu Niet Zwanger
Een hulpverlener legt zelf proactief en persoonlijk contact met kwetsbare vrouwen en mannen en bespreekt kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. De hulpverlener sluit aan bij de vragen, behoeften en mogelijkheden van de kwetsbare (potentiële) ouder. Wanneer de situatie complex is, intensievere begeleiding nodig is of een outreachende aanpak, dan kan worden overlegd met of worden doorverwezen naar NNZ-verpleegkundigen.
NNZ-verpleegkundigen zijn inhoudsdeskundig en kunnen outreachend werken. In overleg kan anticonceptie worden geregeld en/of vergoed vanuit het NNZ budget.

Plaatsing van de anticonceptie gaat via de eigen huisarts of verloskundige. In situaties waarbij plaatsing niet via de eigen zorgverlener kan, komt de NNZ somatische keten in beeld.  De NNZ somatische keten bestaat uit ervaren artsen en verloskundigen die snel ingeschakeld kunnen worden voor het plaatsen van anticonceptie.

Meer partner projecten