Stevig ouderschap

Doelgroep: Kwetsbare ouders die een intensief begleidingstraject vanuit de JGZ kunnen gebruiken. Bij projectinfo uitgebreide info over doelgroep.

Contactgegevens

Uitvoerende partij: Jeugd Gezondheidszorg
Coördinator Voorzorg en Stevig Ouderschap regio Parkstad
Reina Hettinga
reina.hettinga@ggdzl.nl
06-18353345

Praktische informatie

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Ouders krijgen ondersteuning bij het vergroten van hun zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en het versterken van hun sociale netwerk. Het is een evidence-based methode.

Interventie
Het gaat uit van 4 prenatale en 6 tot 10 postnatale huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van twee jaar) door een daartoe speciaal opgeleide Stevig Ouderschap verpleegkundige.

Doel
Voorkomen van ernstige opvoedingsproblemen, waaronder kindermishandeling.

Doelgroep
Stevig Ouderschap is geschikt voor aanstaande ouder(s) vanaf 16 weken zwangerschap die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Bijvoorbeeld:

 • Alleenstaand ouderschap
 • Jong ouderschap
 • Te vroeg of te licht geboren kind
 • Weinig of geen partnersteun
 • Weinig steun uit de omgeving
 • Moeite met steun vragen
 • Onzekerheid over komst kind
 • Onzekerheid over ouderschap

Daarnaast is Stevig Ouderschap geschikt voor ouder(s) met een kind jonger dan 6 maanden en als er sprake is van bijvoorbeeld:

 • Jeugdervaringen met mishandeling / huiselijk geweld / seksueel misbruik
 • Psychische problemen
 • Verslavingsproblemen
 • Moeite met regulering van boosheid
 • Relationeel geweld
 • Geloof in fysieke straffen

Uitleg Stevig Ouderschap

Meer partner projecten