Ik ben verloskundige, wat kan ik doen?

Verloskundigen geven vaak aan dat ze door de bomen het bos niet meer zien als er gesproken wordt over alle mogelijke interventies en hulp. Verloskundigen werken in een bepaalde regio en niet voor één gemeente waardoor de doelgroep uit verschillende gemeenten komen die weer verschillen qua aanbod van hulp. Niet alleen qua interventies en projecten verschilt het per gemeenten, maar er zijn ook te veel contactpersonen voor eventuele hulp. Sjpruut wil het voor jullie makkelijker maken door één aanspreekpunt in het sociaal domein te regelen voor de gemeente Heerlen: 0455604004, nummer van het sociaal portaal gemeente Heerlen, of via welkom@sjpruut.nl . Vanuit hier kijken we vanuit Sjpruut samen met jullie wat we voor de aangedragen ouder(s) kunnen betekenen.

Om jullie te helpen onderstaand een overzicht van de interventies en projecten die voor verloskundigen van toepassing kunnen zijn op de doelgroep: