Waar kan ik het actieprogramma Kansrijk van Start Heerlen terugvinden?

Actieprogramma Kansrijk van Start

In maart 2017 heeft de gemeente Heerlen in samenwerking met Zuyd Hogeschool alle relevante partijen uitgenodigd voor een werkconferentie om aandacht te vragen voor een kansrijke start in Heerlen. Tijdens deze conferentie keken zij onder andere met medische -, sociaal-maatschappelijke – en onderwijsprofessionals naar de problemen in de wijken. Samen kwamen zij tot de conclusie dat er weinig samenhang en regie zat in de aanpak van een kansrijke start. Iets wat wel nodig is als je ieder kind een goede start wilt bieden. Daarvoor moet je namelijk samenwerken, problemen en hulpvragen vroeg opmerken, en ze volgen.

Om dit op te kunnen lossen startte de gemeente Heerlen het Actieprogramma Kansrijk van Start 2018-2020. Dit programma heeft twee doelen;

Om deze doelen te behalen zijn er vier actielijnen met daarbij behorende projecten

  1. Professionalisering en deskundigheidsbevordering
  2. Directe impact, agendering, activering
  3. Lokaal samenwerken en verbinden
  4. Preventie, voorlichting en het stimuleren van eigen kracht

Naast de doelen wordt ook stevig ingezet op een gezamenlijke communicatiestrategie, kennisdeling en monitoring van belangrijke variabelen die van invloed zijn op de start van het leven.

Lees hier het gehele actieprogramma: Actieprogramma Kansrijk van Start

In januari 2021 is het nieuwe actieprogramma voor de komende 3 jaar vastgesteld door het College van de gemeente Heerlen. Vind hier het nieuwe actieprogramma 2021-2023 terug: Kansrijk van Start Heerlen 2021-2023