Wat zeggen de cijfers over de Heerlense situatie rondom de 1e 1000 dagen?

De Heerlense cijfers over de eerste duizend dagen

Het actieprogramma Kansrijk van Start heeft een belangrijke monitoringsdoelstelling. Samen met alle partijen is in samenwerking met het CBS gekeken naar data over de 1e 1000 dagen die voor meer informatie kunnen zorgen. Hiermee kunnen gerichtere interventies worden ingezet op de problematiek van Heerlen en van de specifieke buurten. Gekeken is naar variabelen die mogelijk van invloed kunnen zijn op een gelijke en gezonde start van het leven van de allerkleinsten in Heerlen. Hierbij is niet alleen gekeken naar kenmerken van de ongeborenen en geborenen zelf, maar ook naar de moeder, de vader en kenmerken van het huishouden waar het kind opgroeit. Cijfers van Heerlen hebben zijn vergeleken met het landelijke gemiddelde, Limburgs gemiddelde en de cijfers op Parkstadniveau. Naast de cijfers op gemeentelijk niveau, is ook gekeken naar de cijfers specifiek op stadsdeelniveau.

Benieuwd naar de cijfers op stadsniveau van Heerlen?
Factsheet gemeente Heerlen

Benieuwd naar de cijfers op stadsdeelniveau?
Factsheet stadsdelen gemeente Heerlen

Kijk ook eens naar de Raadsinformatiebrief die naar de gemeente Heerlen is gestuurd. Hierin staat een vertaling van de cijfers: Raadsinformatiebrief cijfers 1e 1000 dagen