Ik vind lezen leuk maar taal ook wel moeilijk. De VoorleesExpress is echt iets voor mij.

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er wekelijks een vrijwilliger bij je thuis om voor te lezen en samen met jou te werken aan taal en leesplezier. De VoorleesExpress stimuleert de taalontwikkeling van je kind en verrijkt de taalomgeving thuis.

Meer info en aanmelden:

website voorleesexpress

VoorleesExpress Heerlen wordt uitgevoerd door Schunck

Contact: Hetty van der Velden / 06-49912251 / voorleesexpress@schunck.nl